Działka budowlana Olsztyn 1 320 m2 PDF Drukuj Email

Działka-Dane podstawowe

Cena: 85 000 PLN

Cena za m2: 64 PLN / m2

* Rodzaj działki: budowlana

* Powierzchnia: 1 320 m2

Lokalizacja: Wójtowo, Powiat Olsztyński, Gmina Barczewo

Data dodania: 17-06-2010

Więcej… [Działka budowlana Olsztyn 1 320 m2]
 
Cechy geodezyjnej mapy numerycznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez ostry   
piątek, 02 kwietnia 2010 20:23

Geodezyjna mapa numeryczna to zbiór danych, zapisany w postaci cyfrowej, zawierający informację o geometrycznych lub topologicznych zależnościach wybranych elementów przestrzeni geograficznej. Prezentacja treści mapy dokonuje się przy wykorzystaniu znaków umownych, odwzorowań kartograficznych opracowanych przez kartografię klasyczną.

Mapę numeryczną (mapę geodezyjną) można zdefiniować jako zbiór danych numerycznych, który po zastosowaniu ściśle określonych algorytmów i odpowiednich środków technicznych umożliwia przedstawienie mapy w formie graficznej. Dane zapisane w systemie mogą być odpowiednio selekcjonowane, bądź grupowane, co pozwala wykonać, na podstawie jednego zestawu danych, różnorodne (pod względem skali i treści) graficzne opracowania tematyczne.

Wykonanie mapy numerycznej wymaga zebrania i zapisania w bazach systemu mapy danych charakteryzujących położenie każdego elementu sytuacyjnego (dwie lub trzy współrzędne) oraz zdefiniowania odpowiedniego schematu połączeń punktów tworzących obiekty. Najczęściej stosowany jest prosty model wektorowy zapisu położenia obiektów przestrzennych z wykorzystaniem elementów punktowych i liniowych. Dla niektórych potrzeb (np. ewidencji gruntów) wydzielane są obiekty powierzchniowe, system umożliwia emisję informacji o ich polu powierzchni, niekiedy także o cechach z nimi związanych. Mapa numeryczna nie stanowi bazy systemu informacji przestrzennej, może być do takiej postaci przekształcona.

Poprawiony: piątek, 02 kwietnia 2010 20:30
Więcej… [Cechy geodezyjnej mapy numerycznej]
 
Grunty rolne- jak się wycenia? PDF Drukuj Email

ZASADY SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Wartość rynkową nieruchomości rolnej określa się przy zastosowaniu podejścia

porównawczego lub podejścia dochodowego a w przypadku braku na danym rynku

lokalnym danych o cenach transakcyjnych nieruchomości podobnych może być zastosowane

podejście mieszane- metoda stawek szacunkowych.

 

Poprawiony: sobota, 19 grudnia 2009 10:15
Więcej… [Grunty rolne- jak się wycenia?]
 
Stawki szacunkowe gruntów PDF Drukuj Email

METODA STAWKI SZACUNKOWEJ GRUNTÓW- KRYTERIA I ZASADY STOSOWANIA

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego obowiązująca nazwa tej metody to „Metoda wskaźników szacunkowych”. Metoda ta jest metodą podejścia mieszanego.

Metoda wskaźników szacunkowych służy do określeniu wartości nieruchomości przeznaczonych na cele rolne lub leśne, w przypadku braku transakcji rynkowych.

Ze względu na małą ilość nieruchomości podobnych oraz zawieranych transakcji rynkowych jest to najczęściej wykorzystywana metodą wyceny nieruchomości rolnych i leśnych.

Cenę ziarna żyta przyjmuje się z rynku lokalnego.

Cenę drewna, skorygowaną o koszty jego pozyskania i przemieszczenia do miejsca odbioru transportem mechanicznym, przyjmuje się z rynku lokalnego albo nadleśnictwa właściwego dla miejsca położenia nieruchomości lub nadleśnictw sąsiednich. Cenę drewna przyjmuje się jako średnią ważoną z uwzględnieniem rodzaju sortymentów sprzedawanego drewna.

Wskaźniki szacunkowe gruntów określa się w zależności od użytku gruntowego, klasy gleboznawczej lub (grupy typu siedliskowego przypadku lasów) oraz okręgu podatkowego.

Klasy gruntów przyjmuje się według danych z katastru nieruchomości(ewidencji gruntów i budynków), a przy określaniu typów siedliskowych lasów wykorzystuje się dane z planów urządzenia lasów. Okręg podatkowy przyjmuje się według przepisów o podatku rolnym.

Więcej… [Stawki szacunkowe gruntów]
 
Zobacz mieszkania w Olsztynie
działki w Olsztynie Ostródzie Olsztynku Barczewie, Designed by SiteGround